Onderzoek

Portfolio van onderzoeksprojecten:

 • Fostering deep and broad creativity in education.
 • Circular Modular Floor: onderzoek ten bate van een vloer die is opgebouwd uit relatief kleine standaard modulaire elementen, die na gebruik opniew gebruikt kunnen worden in andere samenstellingen.
 • 3D Printing in de bouw: ontwikkelgeschiedenis en -perspectief.
 • Do-it-Yourself: actieve betrokkenheid van bewoners in het ontwerp- en bouwproces.
 • Health and Well-being: effecten van gebouwontwerp op gezondheid en welzijn.
 • Affordable architecture: optimalisatie van kosten en baten in traditionele en experimentele woonconcepten.
 • FlexBuilding/AdaptaBuilding: flexibel bruikbare en makkelijk aanpasbare gebouwen voor een lange levensduur.
 • Duurzaam bouwen: bouwkundige oplossingen voor sterk verminderd energieverbuik en materiaalgebruik.
 • Transitiemanagement: het stap voor stap organiseren van ingrijpende maatschappelijke veranderingen.
 • Industrieel bouwen 2015: integratie van innovatievisies in de bouw: Industrieel Flexibel Demontabel bouwen, Slimbouwen, Conceptueel bouwen en BIM.
 • Bouwproductontwikkeling: case studies van innovatieve producten in de markt.
 • Renovatie: grootschalige energiebesparende renovatie van de naoorlogse woningvoorraad.

Bovenstaande onderzoeksprojecten zijn met werkdocumenten en publicaties ondergebracht en toegankelijk op ResearchGate.